Bản Quyền DMCA của bạn trên ModRadar

Trong thế giới số hóa ngày nay, việc bảo vệ bản quyền trở nên vô cùng quan trọng để tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và khuyến khích sự sáng tạo. ModRadar, một trang web cung cấp các phiên bản MOD và APK của game và ứng dụng di động, cam kết tuân thủ nghiêm ngặt luật bảo vệ bản quyền DMCA (Digital Millennium Copyright Act). Dưới đây là quy trình và hướng dẫn chi tiết để bảo vệ quyền lợi của các bên có quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung được chia sẻ trên ModRadar.

1. Cam Kết của ModRadar

ModRadar cam kết tuân thủ các quy định của luật DMCA và sẵn lòng hợp tác với các bên sở hữu quyền để xử lý các vấn đề liên quan đến vi phạm bản quyền. Chúng tôi hiểu rằng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ không chỉ giúp duy trì một môi trường sáng tạo lành mạnh mà còn đảm bảo rằng tác giả, nhà phát triển được công nhận và bảo vệ xứng đáng.

2. Thông Báo Vi Phạm

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc đại diện ủy quyền và tin rằng ModRadar đã chứa hoặc chia sẻ nội dung mà bạn sở hữu bản quyền mà không có sự cho phép, bạn có thể gửi thông báo vi phạm bản quyền đến chúng tôi. Thông báo cần bao gồm:
  1. Mô tả công việc có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm.
  2. Địa chỉ URL hoặc vị trí khác trên ModRadar nơi mà nội dung được cho là vi phạm có thể được tìm thấy.
  3. Thông tin liên lạc của bạn bao gồm địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ email.
  4. Một tuyên bố rằng bạn tin tưởng việc sử dụng nội dung được cho là vi phạm không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện pháp lý của họ, hoặc luật pháp cho phép.
  5. Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo của bạn chính xác, và dưới hình phạt gian lận, bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ bị cho là bị vi phạm.

3. Quy Trình Xử Lý Vi Phạm

Sau khi nhận được thông báo vi phạm bản quyền hợp lệ, ModRadar sẽ tiến hành xem xét và loại bỏ nội dung vi phạm khỏi trang web của mình. Chúng tôi cũng có thể tiến hành liên hệ với người đăng tải nội dung vi phạm để thông báo về việc này.

4. Counter-Notice

Nếu bạn tin rằng nội dung của bạn đã bị loại bỏ một cách oan uổng, bạn có thể gửi một counter-notice bao gồm thông tin chi tiết về lý do bạn tin rằng nội dung không vi phạm bản quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. ModRadar sẽ xem xét counter-notice của bạn và có thể khôi phục nội dung nếu chúng tôi xác định rằng nó không vi phạm bản quyền.

Kết Luận

ModRadar cam kết tạo ra một môi trường trực tuyến an toàn và công bằng, nơi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của mỗi cá nhân và tổ chức. Chúng tôi khuyến khích tất cả các bên tham gia đóng góp vào việc bảo vệ bản quyền và tôn trọng sự sáng tạo trong cộng đồng trực tuyến.