100% Deadlocked Trong Geometry Dash

95

100% Deadlocked Trong Geometry Dash

15960

100% Deadlocked Trong Geometry Dash

13

100% Deadlocked Trong Geometry Dash

Đây là ngày thứ 3 trong hành trình chinh phục Deadlocked, một trong những level khó nhằn nhất của Geometry Dash! Cùng xem chúng mình đã đối mặt với những thử thách khốc liệt như thế nào để đạt được 100%! 🌟✨ #GeometryDash #Deadlocked #NgàyThứ3 #MoRadar #ThửThách
Geometry Dash