Dang Khanh

Dang Khanh
Author: khanhdang

Post by author Dang Khanh

Minecraft Starter Castle: Bắt Đầu Hành Trình Xây Lâu Đài!

2024-06-21 21:30:43 - Trong video này, chúng ta sẽ bắt đầu hành trình thú vị để xây dựng lâu đài khởi đầu trong Minecraft! Hãy theo dõi từng bước để xây dựng một lâu đài đẹp mắt và đầy chức năng, hoàn hảo cho cả người chơi...